Czekaj...

Rekrutacja

Zaloguj się
Wszyscy kandydaci którzy zostali przyjęci na studia, logują się do systemu przez wirtualny dziekanat https://ehms.pollub.pl na UID i hasło otrzymane podczas rekrutacji.
 Logowanie przez system rekrutacji dla takich osób nie jest możliwe.

W przypadku trudności z odzyskaniem UID i hasła kontakt e-mail: p.solyga@pollub.pl